Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Για την ανάπτυξη του προγράμματος Bin Management χρησιμοποιήθηκαν τα εξής:

Γλώσσα Προγραμματισμού Java

Η Java είναι μια γλώσσα προγραμματισμού υπολογιστή. Επιτρέπει στους προγραμματιστές να γράφουν οδηγίες υπολογιστή χρησιμοποιώντας αγγλικές εντολές αντί να πρέπει να γράφουν σε αριθμητικούς κωδικούς. Είναι γνωστή ως γλώσσα υψηλού επιπέδου επειδή μπορεί να διαβάζεται και να γράφεται εύκολα από τους ανθρώπους.
Όπως και στα Αγγλικά, η Java διαθέτει ένα σύνολο κανόνων που καθορίζουν τον τρόπο σύνταξης των οδηγιών. Αυτοί οι κανόνες είναι γνωστοί ως σύνταξη. Μετά τη σύνταξη ενός προγράμματος, οι οδηγίες υψηλού επιπέδου μεταφράζονται σε αριθμητικούς κωδικούς που μπορούν να κατανοήσουν και να εκτελέσουν οι υπολογιστές.
Η Java σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη μερικές βασικές αρχές:

 • Ευκολία χρήσης: Οι βασικές αρχές της Java προήλθαν από μια γλώσσα προγραμματισμού που ονομάζεται C ++. Παρόλο που το C ++ είναι μια ισχυρή γλώσσα, είναι σύνθετο στη σύνταξή του και είναι ανεπαρκές για ορισμένες από τις απαιτήσεις της Java. Η Java βασίστηκε και βελτίωσε τις ιδέες του C ++ για να παρέχει μια γλώσσα προγραμματισμού που ήταν ισχυρή και απλή στη χρήση.
 • Αξιοπιστία: Η Java χρειάζεται για να μειώσει την πιθανότητα θανατηφόρων σφαλμάτων από λάθη προγραμματιστή. Έχοντας αυτό κατά νου, παρουσιάστηκε αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός. Όταν τα δεδομένα και ο χειρισμός τους συσκευάστηκαν μαζί σε ένα μέρος, η Java ήταν ισχυρή.
 • Ασφάλεια: Επειδή η Java στοχεύει αρχικά κινητές συσκευές που θα ανταλλάσσουν δεδομένα μέσω δικτύων, δημιουργήθηκε για να περιλαμβάνει υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Η Java είναι ίσως η πιο ασφαλής γλώσσα προγραμματισμού μέχρι σήμερα.
 • Ανεξαρτησία πλατφόρμας: Τα προγράμματα πρέπει να λειτουργούν ανεξάρτητα από τα μηχανήματα στα οποία εκτελούνται. Η Java γράφτηκε για να είναι μια φορητή και διαπλατφόρμα γλώσσα που δεν ενδιαφέρεται για το λειτουργικό σύστημα, το υλικό ή τις συσκευές στις οποίες λειτουργεί.

Angular Framework

Το Angular είναι μια ανοιχτού κώδικα JavaScript βιβλιοθήκη. Υποστηρίζεται από την Google και ο βασικός στόχος του είναι να διορθώσει το πρόβλημα της HTML ότι δεν είναι σχεδιασμένη για δυναμικές ιστοσελίδες, επεκτείνοντας την με νέα χαρακτηριστικά και δυνατότητες. Υποστηρίζει τόσο το μοντέλο MVC – Model View Controller όσο και το MVVM – Model View Viewmodel ενώ ενδείκνυται για την κατασκευή Single Page Application.
Μερικά πλεονεκτήματα που παρέχει το AngularJS έναντι άλλων JavaScript βιβλιοθηκών είναι τα εξής:

 • Υποστηρίζεται από όλους τους σύγχρονους Web browsers καθώς και από τα smartphones – tablets.
 • Χρήση απλής HTML για το κομμάτι του view και απλής JavaScript στους controllers.
 • Δυνατότητα κατασκευής εφαρμογής μιας σελίδας (single page application) με μεγάλη ευκολία.
 • Ευκολία στη συντήρηση του κώδικα καθώς και στο debugging.

Bootstrap Web Design Framework

Τo Bootstrap είναι ένα Web Design Framework το οποίο αναπτύχθηκε από τον Mark Otto και τον Jacob Thornton στο Twitter. Tο Framework αυτό επιτρέπει τη γρήγορη δημιουργία web εφαρμογών χωρίς να χρειάζεται να χαθεί χρόνος για το σχεδιασμό του (το Bootstrap είναι δωρεάν) ειδικά στο στάδιο της ανάπτυξης. Το Framework περιλαμβάνει εκατοντάδες στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, τα οποία και ως επί το πλείστον είναι responsive, περιλαμβάνοντας grid system, buttons, forms, panels, navigation bars και πολλά ακόμα.

Απαιτήσεις Server

Το πρόγραμμα Bin Management είναι μία cloud-based εφαρμογή, το οποίο σημαίνει ότι φιλοξενείται σε ένα server. Οι ελάχιστες απαιτήσεις του server για την φιλοξενία της εφαρμογής είναι οι εξής:

 • Java 11 ή νεώτερη
 • Βάση δεδομένων PostgreSQL
 • Η Java απαιτεί 2GB μνήμη RAM ή περισσότερο
 • CPU τελευταίας δεκαετίας