ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ BIN MANAGEMENT

Το πρόγραμμα Bin Management είναι μια καινοτόμος cloud-based εφαρμογή για τη διαχείριση του πελατολογίου και των παραγγελιών εταιρείων ενοικίασης κάδων αποκομιδής μπαζών, απορριμμάτων και κάδων ανακύκλωσης.

ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ

Ο σχεδιασμός και η δομή του επιτρέπουν την ταχεία και με ελάχιστο κόστος επέκταση των δυνατοτήτων του.

ΕΥΧΡΗΣΤΟ

Το περιβάλλον χρήσης σχεδιάστηκε έτσι ώστε για την εκτέλεση της κάθε είδους εργασίας να απαιτείται ο μικρότερος δυνατός χρόνος ενώ ο κύκλος εκμάθησης για έναν νέο χρήστη να είναι ελάχιστος.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ

Το Πρόγραμμα Bin Management είναι κατασκευασμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργεί ανεξάρτητα του λειτουργικού που έχει εγκατασταθεί στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και Server.

ΑΣΦΑΛΕΣ

Χειρισμός και λειτουργία του προγράμματος με ΑΣΦΑΛΕΙΑ από οποιοδήποτε σημείο, χωρίς την απαίτηση εγκατάστασης και επιπλέον εξοπλισμού.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ

Το πρόγραμμα Bin Management ΔΕΝ αποτελείται από προσαρμογή και συρραφή άλλων ηλεκτρονικών εφαρμογών, αλλά μελετήθηκε, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε εξ' αρχής, για να εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο τις ανάγκες εταιρείας ενοικίασης κάδων.

ΑΡΤΙΟ

Το Πρόγραμμα Bin Management έχει δημιουργηθεί βασισμένο σε αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές και ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές, όσον αφορά το σχεδιασμό και την υλοποίησή του. Διαθέτει δυναμική σχεδίαση (responsive design) και υψηλή ταχύτητα στην υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η χρησιμοποίηση από την εκάστοτε εταιρεία του λογισμικού Bin Management, την εξαναγκάζει αφενός να οργανωθεί η ίδια, αφετέρου να βελτιώσει τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες, καθώς και την επικοινωνία της με τους πελάτες.

Banners