Ανάλυση Δυνατοτήτων

Πελατολόγιο

Η πρώτη δυνατότητα που προσφέρει το πρόγραμμα Bin Management είναι η δημιουργία του πελατολογίου της εταιρείας. Η δημιουργία του πελατολογίου είναι απαραίτητη για τη σωστή διαχείριση των παραγγελιών.

Κατά τη δημιουργία του Πελατολογίου ο χρήστης του λογισμικού συμπληρώνει τα εξής πεδία:

 • Επωνυμία πελάτη (υποχρεωτικό πεδίο).
 • Διεύθυνση του πελάτη. Στο πεδίο υπάρχει αυτόματη συμπλήρωση από τα google maps, ώστε να υπάρχει ομοιομορφία στην καταγραφή των διευθύνσεων (προαιρετικό πεδίο).
 • Α.Φ.Μ. (προαιρετικό πεδίο).
 • Δ.Ο.Υ. (προαιρετικό πεδίο).
 • Δραστηριότητα πελάτη (προαιρετικό πεδίο).
 • Τηλέφωνο (υποχρεωτικό πεδίο).
 • Email (προαιρετικό πεδίο).

Παραγγελίες

Η πιο σημαντική δυνατότητα του προγράμματος Bin Management είναι η καταχώρηση και διαχείριση των παραγγελιών της εταιρείας.

Κατά τη δημιουργία μίας Παραγγελίας ο χρήστης του λογισμικού συμπληρώνει τα εξής πεδία:

 • Επωνυμία πελάτη. Είναι πεδίο λίστας επιλογής από τις καταχωρήσεις των πελατών στο πελατολόγιο (υποχρεωτικό πεδίο).
 • Διεύθυνση που βρίσκεται ο κάδος. Στο πεδίο υπάρχει αυτόματη συμπλήρωση από τα google maps, ώστε να υπάρχει ομοιομορφία στην καταγραφή των διευθύνσεων (υποχρεωτικό πεδίο).
 • Checkbox για ενεργή ή όχι παραγγελία (προαιρετικό πεδίο).
 • Checkbox για εξοφλημένη ή όχι παραγγελία (προαιρετικό πεδίο).
 • Τηλέφωνο (υποχρεωτικό πεδίο).
 • Πεδίο για σχόλια (προαιρετικό πεδίο).
 • Τύπος κάδου που τοποθετήθηκε (προαιρετικό πεδίο).
 • Ημερομηνία έναρξης και λήξης μίσθωσης (υποχρεωτικό πεδίο).
 • Οδηγός που παρέδωσε τον κάδο (προαιρετικό πεδίο).
 • Φορτηγό που παρέδωσε τον κάδο (προαιρετικό πεδίο).
 • Κόστος μίσθωσης του κάδου (υποχρεωτικό πεδίο).
 • Πληρωμές που έχουν γίνει για την παραγγελία αυτή (προαιρετικό πεδίο).

Το πρόγραμμα παρέχει βάσει των παραγγελιών τις εξής προβολές - λίστες:

 • Προβολή - Λίστα όλων των ενεργών παραγγελιών.
 • Προβολή - Λίστα όλων των ανεξόφλητων παραγγελιών.
 • Προβολή - Λίστα όλων των παλιών ενεργών παραγγελιών (> 15 ημέρες).
 • Προβολή - Λίστα για χρεώσεις και πληρωμές πελατών.

Με τη βοήθεια των ανωτέρω λιστών μπορεί ο χρήστης του προγράμματος ανά πάσα στιγμή να ενημερωθεί για την κατάσταση μίας παραγγελίας.

Στην προβολή κάθε παραγγελίας εμφανίζεται χάρτης (με τη χρήση των Google Maps), στον οποίο εμφανίζεται με pin το σημείο στο οποίο είναι τοποθετημένος ο κάδος.


Χάρτης Παραγγελιών

Το πρόγραμμα Bin Management δίνει τη δυνατότητα προβολής σε χάρτη (με τη χρήση των Google Maps), όλων των ενεργών παραγγελιών, οι οποίες είναι σημειώμενες με pins, στη διεύθυνση που έχει τοποθετηθεί ο κάδος της κάθε παραγγελίας.

Με τη χρήση φίλτρου, βάσει της διεύθυνσης τοποθέτησης του κάδου της παραγγελίας, μπορεί να πραγματοποιηθεί αναζήτηση είτε για συγκεκριμένη διεύθυνση είτε για περιοχή, με ανάλογη εμφάνιση των pins του χάρτη.

Με την επιλογή κάθε pin του χάρτη, εμφανίζεται ένα μικρό παράθυρο πληροφοριών για τη συγκεκριμένη παραγγελία.


Χρήσιμα Στοιχεία της Εταιρείας

Στο πρόγραμμα Bin Management καταχωρούνται και τα εξής χρήσιμα στοιχεία:

 • Καταχώρηση φορτηγών της εταιρείας.
 • Καταχώρηση οδηγών της εταιρείας.
 • Καταχώρηση των διαφόρων τύπων κάδων που διαθέτει η εταιρεία.

Τα ανωτέρω στοιχεία είναι απαραίτητα για τη δημιουργία των παραγγελιών, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την εξαγωγή χρήσιμων στατιστικών στοιχείων.


Καταγραφή Εξόδων

Το πρόγραμμα Bin Management παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής των εξόδων της εταιρείας που αφορούν τα εξής:

 • Γενικά Έξοδα της εταιρείας.
 • Έξοδα που έχουν προκύψει από τυχόν ζημιές των φορτηγών.
 • Έξοδα για ανεφοδιασμό των φορτηγών.

Ειδοποιήσεις

Το πρόγραμμα Bin Management παρέχει τη δυνατότητα άμεσων ειδοποιήσεων για κάποιες σημαντικές ημερομηνίες που αφορούν τα εξής:

 • Ειδοποίηση για ΚΤΕΟ των φορτηγών.
 • Ειδοποίηση για ταχογράφο των φορτηγών.
 • Ειδοποίηση για κάρτα καυσαεριών των φορτηγών.
 • Γενικές ειδοποιήσεις.

SMS

Το πρόγραμμα Bin Management παρέχει τη δυνατότητα αποστολής SMS ειδοποίησης προς τους πελάτες για την ενημερώσή τους για την ημερομηνία λήξης μίσθωσης του κάδου που έχουν ενοικιάσει.

Υπάρχουν οι εξής τρεις ειδοποιήσεις:

 • Ειδοποίηση κατά την ημέρα παράδοσης του κάδου.
 • Ειδοποίηση δύο ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης μίσθωσης.
 • Ειδοποίηση την ημέρα λήξης μίσθωσης.

Εκτύπωση

Το πρόγραμμα Bin Management παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής σε μορφή pdf για εκτύπωση των παραγγελιών.


Χρήσιμα Στοιχεία - Διευκρινήσεις

Το πρόγραμμα Bin Management:

 • Διαχειρίζεται μεγάλο όγκο δεδομένων (απεριόριστος αριθμός καταγραφών).
 • Λειτουργεί χωρίς οικονομική επιβάρυνση, από απεριόριστο αριθμό χρηστών σε διαφορετικούς Η/Υ που είναι ενδεχομένως εγκατεστημένοι και σε διαφορετικές τοποθεσίες.
 • Απλό στον χειρισμό για χρήση και από άτομα με μικρή εμπειρία και ευχέρεια στους Η/Υ.
 • Ομοιόμορφη καταγραφή στοιχείων για εύκολη αναζήτηση και εκμετάλλευση.
 • Ταχεία αναζήτηση με πολλαπλά κριτήρια.
 • Η Τεχνική Υποστήριξη είναι συνεχής και άμεση. Παρέχεται από έμπειρο προσωπικό της Εταιρείας μας, τόσο ως προς τον τρόπο χειρισμού και λειτουργίας της εφαρμογής, όσο και για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που δύνανται να προκύψουν.